Povrat sredstava

Pošaljite nam na e-mail adresu: online.hr@auramakeup.eu ili poštom na adresu AURA MAKE UP d.o.o.  Samoborska cesta 134, Zagreb, podatke o broju računa/otpremnice koji ste dobili uz kupljenu robu.
Kada dostavite potrebne podatke, kreirat će se dokumentacija koja će Vam biti proslijeđena uz proceduru povrata na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja narudžbe.

Sam povrat vrši se tako što banka na zahtjev prodavatelja vrši povrat sredstava na račun korisnika kartice.
Naručene artikle ne možete poslati na adresu navedenu na računu za dostavu bez prethodnog kontakta i dogovora s operaterima AURA MAKE UP d.o.o. internet trgovine.
Svaki takav paket bit će vraćen pošiljatelju o trošku pošiljatelja.